Alexandru Marghiloman

25.09.1918

Alexandru MarghilomanNote politice

Prefectul de poliție a vorbit cu Stirbey și acesta ia confirmat faptul că adm. domeniilor procurase un cek de 200 mii franci asupra Londrei și că Prințul Carol luase acest cek. Regele îmi confirmase acest detaliu. Deci, întamplare sau complicitate, Prințul avea mijloace financiare ca să ajungă pe un front de luptă. Tot Nicoleanu știe că în scrisoarea remisă Regelui la 2 Septembrie, Prințul Carol își dădea demisiunea și renunța la tron.

Asupra punctului al doilea, nimic, dar asupra celui dintâi, îmi amintesc că Vaitoianu, care a vorbit cu Prințul în timpul întoarcerei sale, mi-a spus în mod formal : «Dar el este demisionat; mi-a spus categoric că și-a dat demisia». Toate acestea, unite cu ținuta generală a Prințului, cum și scrisoarea d-rei Lambrino către mama sa, în care vorbea de proectele politice ale Prințuilui, ar dovedi că acest tânăr era hotarat într'adevăr să-și aibă, atitudinea luí politică specială. Impreunând toate aceste detalii, se gäsește un sens și telegramei poliției din Bucuresti, care comunica că, după Dietz, Germanii ar voi să năvălească în Moldova spre a goni Dinastia și a prinde pe Prinț care e amestecat într'un complot oehoslovac.

De adaugat informația adusă luí Arion și anume că Horstmann și Demblin ar anunța în mod public că se va trimite un ultimatum României, dacă nu se demobilizează în Basarabia.