Alexandru Marghiloman

26.09.1918

Alexandru MarghilomanNote politice

Regele n'a putut pleca eri searä: automobilele regale n'aveau faruri. Azi dimineață a vorbit cu Nicoleanu: se pare ca o lunä de gändire e tot ce cere. Interpelarea lui Patrășcanu vorbeste de toate, cu multa stângăcie. Camera aplaudă, foarte ostilă în general Regelui și Prințului. Incidente vii. Revoltä pentru faptul că Brătianu a fost consultat. În răspunsul ce dau, las să se întrevadă soluțiunea mea. Cand m'am urcat la tribună, aclamațiuni puternice; cand am vorbit de Rege, răceală. Calmez cu greu pe Mitescu, supărat că comisiunea de anchetă fusese învinuită de moliciune. Comisia hotărăște sä aresteze pe A. Constantinescu.

Brandenstein tine sä ma vadă seara târziu; neliniște la București în privința chestiunei Prințului și a consultărei lui Brătianu; înaltul comandament ține să mă asigure de tot concursul säu.