Nicolae Iorga

09.10.1918

Nicolae IorgaMemorii

Răspunsul german primește tot ceia ce a fost cerut de Wilson si-i lasă lui grija onoarei Germaniei la încheierea unui armistițiu pe baza situației militare actuale....

Rămâne a se interpreta aceasta.

Și Wilson răspunde Austro-Ungariei că, din moment ce s'a recunoscut Statul Cehoslovacilor și dreptul Iugoslavilor, popoarele din Monarhie înseși și singure au cuvântul.

Și în Basarabia și în Moldova s'a alcătuit un comitet de unire natională. 0 parte din membrii SfatuIui Țerii se constituie și ei în comitet de inițiativă.