Alexandru Marghiloman

12.10.1918

Alexandru MarghilomanNote politice

Dupa dorința lui, văd pe Rege și mă scuz că nu i-am adus încă nota mea, fiind ocupat toată ziua cu interpelarea lui Victor Miclescu în afacerea, colonelului Stere și asasinatul celor patru evrei din Odessa. Convorbire în care Regele admite că nu mai e speranță pentru Transilvania. Totuși nimic fornal ca exprimare a acestei renunțări; din potrivă, mai mult aprobare a celor ce spun. Discutăm nota germană, al carei conținut îl cunoaște prin generalul Eremia și eu prin I. Carp : Germanii primesc să evacueze teritoriul ocupat. Dar în ce masură și sub ce forma? Iată ce nu se stie.