Alexandru Marghiloman

16.10.1918

Alexandru MarghilomanNote politice

Sir George Barclay îmi face la ora 9 o vizită, sub pretext de a mă interesa la plângerea jokeului Davison. De fapt, ca să-mi declare că telegrama Reuter e pusă la îndoială, și că Antanta îi va ține, de sigur, neatins cuvântul dat României. Pentru el, înapoierea Dobrogei întregi nu face nici o indoială.

Mă plâng de buletinele poligrafiate ale legațiunei Franței, care întreține degeaba agitațiune. El nu știe nimic, dar propune să aranjeze acest lucru, fără a mă pune în cauză. Acest fapt îmi arată, dată mai mult, că toată acțiunea de propagandă, e în mâinile Francezilor, că în timpul războiului. De altfel banda agitatorilor e în plină activitate. Bănuesc că această activitate a pricinuit telegrama primită, de Brandenstein e comunicată în mod secret colonelului Vasilescu, cum că niște Macedoneni plătiți de Antantă trebue să atenteze la viața mea.

După dorința Sa, am văzut la ora 7 pe Rege, întors dela Bicaz. Regele îmi spune că a avut toată ziua o durere de cap și că deabea s'a putut gândi la soluțiunile ce am propus. 

Și imediat apoi: «O renunțare mărturisită la Transilvania, ar fi un blam pentru toată politica urmată» 

Din schimbul nostru de vederi ar rezulta că forma subsidiară a lui Demblin politică loială poate ar conveni. Regele pune chestiunea: Dacă Aliații trec prin Bulgaria sau prin Dardanele, ce ne facem? Cum închidem drumul dacă avem o armată germană pe teritoriul nostru?

Am să pun chestiunea, zic Regelui, vom mai câștiga timp. Regele încântat, îmi pune încă această întrebare: Dacä nu ratificăm, ce se poate întâmpla? Eu: Se va închide frontiera

Mărășești, se va ocupa Basarabia de Nord, se vor stabili pe linia noastră Galați-Reni-Ackerman; se va rechiziționa tot în țara ocupată și totul va rămâne pe socoteala noastră. Regele cere sá câștigăm timp : fiecare ceas poate să aducă o schimbare.