Vasile Bianu

18.10.1918

Vasile BianuRăsboiul României Mari

Raspunsul lui Wilson, acest apostol al omenirii, care este predestinat să aducă pace și bună-învoire pe pământ, la ultima nota germană a sosit. Îl reproduc în întregime pentru frumusețea lui. Acest răspuns a fost înmânat însarcinatului de afaceri al Elvetiei, Care este reprezentantul intereselor germane în Statele-Unite, de către secretarul de stat al externelor și are cuprinsul următor:

"Domnul meu! Ca răspuns la comunicarea guvernului german dela 12 Octombre (st. n.) pe care mi-ați înmânat'o astăzi, am onoarea să vă rog să transmiteți următorul răspuns: Acceptarea neîngrădită a condiâiilor fixate de președintele Statelor-Unite, în cuvântarea sa către Congresul Statelor-Unite, tinută la 8 Ianuar 1918 și în cuvântările sale ulterioare, de către actualul guvern german și de care o mare majoritate a Reichstagului german îndreptățesc pe Președintele să facă o declarațiune deschisă și fără înconjur asupra hotarârii sale, în privința comunicarii germane dela 5 și 12 Octombre 1918. Trebuie să fie lămurit că efectuarea evacuării și condițiunile unui armistițiu sunt chestiuni cari trebuiesc lăsate la aprecierea consilierior militari ai Statelor-Unite și ai guvernelor aliate. Președintele se simte obligat să declare că guvernul Statelor-Unite nu poate să accepte nici un aranjament care n'ar cuprinde asigurări și garanții deplin asigurătoare pentru menținerea actualei superiorități militare a armatelor Statelor-Unite și ale aliaților pe câmpul de luptă.

Președintele se simte dator să declare că după părerea sa, întreaga înfăptuire a pacii va depinde de precizia și caracterul satisfăcător al garanțiilor, cari pot fi date în această chestiune fundamentală. E absolut necesar ca guvernele aliate împotriva Germaniei să știe lămurit cu cine au de a face. Președintele va trimite un răspuns separat guvernului imperial și regal al Austro-Ungariei. Primiți, domnule, asigurarea reînoită a înaltei mele stime." (semnat) Robert Lansing.