Alexandru Marghiloman

20.10.1918

Alexandru MarghilomanNote politice

Un radio din Carnarvon conține: «O telegramă din Viena către «Vossisebe Zeitung» spune că răspunsul lui Wilson dat Austriei e mai moale ca ton și ca formă decât nota către Germania,. Punctul cel mai greu este cererea prezidentului privitoare la relațiunile Austriei cu Germania; se afirmă că el cere ruperea legăturilor între ambele țări». Este confirmarea raportuIui lui Carp de ieri.

Regele îmi telegrafiază cifrat: «Nu pierdeți din vedere hotărârea ce v'am comunicat de a nu proceda la vre-o schimbare a tratatului dela București și a mă ține în curent mereu cu discuțiile ce aveți relativ la condițiile de ratificare care trebue să cuprindă punctele despre care am convenit la ultima noastră întâlnire aci. Ferdinand».

Comunic telegrama lui Arion, care pleacă la București.