Alexandru Marghiloman

24.10.1918

Alexandru MarghilomanNote politice

Regele se întoarce la 8 jum. dimineața. Mă duc la gară mai ales ca să mă scuz dacă voi lipsi in cursul zilei.

Discursul cancelarului Max de Baden. Foarte semnificativ. Ca reformă interioară, se introduce parlamentarismul, miniștrii putând rănăne deputați după numirea lor și parlamentarii putând reprezenta pe cancelar.

Ca politică externă, a voibit de pacea dreptului și de pacea forței. Recunoaște că lupta dintre ambele idei nu e încă hotărâtă. «Liga popoarelor nu se poate realiza dacă popoarele nu se silesc să se stapânească. Realizarea

unei comunități de drept cere renunțarea la o parte din independența indispensabilă, care până azi a fost semnul suveranităței». Tonul general admite oarecare recunoaștere a înfrângerei.

Caderea lui Wekerle s'a întâmplat ieri. Dările de seamă vorbesc de un incident violent cu contele Karoly, reprezentantul politicei engleze.

La Fiume ciocnire între regimentele cehoslovace și regimentele ungare, Rauda îmi spusese privitor la aceasta că pentru Jugoslavi nu e nimic de temut; Croații sunt cei mai credinciosi supuși ai Împăratului, dar în ce privește pe Cehi trebuie tratat cu ei.

Arion depeșează: "Puteți acorda corespondența cifrată lui Wopicka; Berlin o admite pentru scurt timp, și Horstmann spune că Wopicica poate comunica lui Lansing că Germania are toată bunăvoința față de România, în ce privește Dobrogea".