Nicolae Iorga

09.11.1918

Nicolae IorgaMemorii

La masă mi se aduce vestea că Ucrainienii au ocupat cu bandele lor Cernăuții și că Flondor cere un ajutor de măcar zece mii de oameni, fără de care va demisiona.

De fapt Etzdorfer, guvernatorul, care nu vrea de loc să plece și care ție că există o convenție pentru singură Bucovina-de-Sud între guvernul Marghiloman și Centralii, a facut să fie licențiați soldații de naționalitate română, și pe Ruteni, păstrându-i, i-a aruncat asupra orașului.

Flondor se teme de ce e mai rău; a trimes prin Herța telegrama sa desnădăjduită.

Foile anunță sosirea aici a lui Flondor, dar și a lui Aurel Onciul. De fapt, acest nerușinat a venit în misiune diplomatică de la guvernator, oferind aceași Bucovină sudică și atât. Văitoianu i-a dat tren special; un aghiotant al lui l-a primit la gară. Aici a spus unui Ardelean că el singur, care a jurat Împăratului Carol, are dreptul de a vorbi în nurnele Bucovinei, unde Românii n'ar avea ce să caute.

Bucovinenii l-au pândit și l-au snopit în bătaie. L-au reținut aici.

Umblă zvonul că și Mackensen, retras la Buftea, ar fi cerut un plenipotențiar în chestia Bucovinei; altfel, vor fi represalii.

Poni ar fi plecat la București.