Alexandru Marghiloman

09.11.1918

Alexandru MarghilomanNote politice

După informațiile lui Fundățeanu: el a primit ordin să facă un decret prin care Mărdărăscu e numit «în funcția» de Comisar General în Basarabia;

Văitoianu s'a opus; vrea să-ți pästreze locul si e foarte natural; Coandă a replicat lui Fundățeanu: «N'ai s'a asculți decât de ordinele mele». Văitoianu îmi vorbise ieri de această chestiune.

Două telegrame: Pasici a protestat contra ocupărei Dalmației de către Italia.. Deputatul conte Dasy ducându-se spre front, a fost arestat la Laibach de Jugoslavi fiindcă e ofițer de Stat Major și fiindcá guvernul jugoslav fiind aliat al Antantei, se găsește în război cu Austria-Germană.