Vasile Bianu

07.12.1918

Vasile BianuRăsboiul României Mari

Germania plătește scump jaful pe care l'a înfăptuit în anul 1870 prin răpirea Alsaciei și Lorenei. Omenirea întreagă, a trebuit să sângereze cumplit pentru ca să scape de apăsarea prusienească. Când Germania biruitoare a pus acelei dezastroase condițiuni, Emile Oliivier, care fusese prim-ministru al Franței în momentul isbucnirii răsboiului franco-german, a adresat Regelui Wilhelm I al Prusiei o scrisoare prin care căuta să-l readucă la o judecată sănătoasă. 

În momentul de față pot vedea Germanii ce profeție grozavă cuprindeau cuvintele celui învins. Această scrisoare, publicată la 15 Julie 1914 pentru prima oară, cu câteva zile mai înainte ca Wilhelm II și ultimul, să-și arunce armatele-i furioase asupra ornenirii: "Octombre 1870. Sire! Ați fost fericit, fiți mare. Am îndemnat Ia răsboiu, nu ca să împedecăm unitatea germană, nici și luăm Rinul. Sunt 12 ani decând refuz Franței dreptul de a împedeca unitatea germană sau de a lua Rinul ... ÎI invocați pe Dumnezeu în proclamațiile d-v. și eu cred în Dumnezeu și în dreptatea lui. El ne lovește spre a ne pedepsi pentru că ne-am moleșit într'o lungă prosperitate, dar fiți sigur, va fi pedepsit poporul și rasa voastră, îngâmfate de victorie. Smulgeți cu violență Patriei franceze populații cari țin de ea prin toată ființa lor. Strigătul celui slab, apăsat, să va urca până la Acela care dă victoria și plângerea lui va fi auzită."

Victor Hugo, după răsboiul franco-german din 1870, a ținut în parlamentul francez un discurs în care să cuprind urmatoarele cuvinte profetice: "Noi plângem Germania, care a fost un popor si nu mai este acum decât un imperiu. Cucerirea Alsaciei și Lorenei este un jaf; din jaful acesta va isvori ura. Ura contra cui? Contra popoarelor? Nu! Contra Regilor. Să culeaga deci Regii ce au sămânat. Franța să va reface și va recuceri Alsacia-Lorena. Ș1 Franta va zice: Să fim uniunea de pe continent, sa fim libertatea Europei! Și acum, Germanie, ne-am făcut una alteia un serviciu: Tu m'ai liberat de împăratul meu, și eu te scap de al tău!"