Alexandru Marghiloman

30.12.1918

Alexandru MarghilomanNote politice

Corteanu a văzut pe unul din evreii convocați de Brătianu spre a le citi proectul lui de decret asupra naturalizarei. Delegații au găsit proectul foarte defectuos și au cerut pur și simplu aplicarea legei Marghiloman. Furia lui Brătianu, care nu s'a stăpânit în amenințări. S'au dus îndată să se plângă d-lui de Saint-Aulaire, care nu le-a parut încântat de Brătianu.