Alexandru Averescu

22.08.1916

Alexandru AverescuNotițe zilnice din războiu 1916-1918

Am văzut personalul Cartierului  Armatei  a  II-a.  Este destul de numeros și bine compus.

Am recomandat:

1. Împărțirea  rațională a muncii, conlucrînd  cu   toții acolo unde nevoia ar cere.

2. Să-și cruțe puterile, pentru a putea să  desfășoare toată activitatea necesară atunci, când  situațiunile  ar  cere  o mare încordare.

3. Să-șii păstreze calmul și în imprejurările favorabile șă  în  cele  nefavorabile,  cari  nu  se   pot   evita   în  mod   absolut în războiu.

 

Comunicatul Marelui Cartier General este foarte curios redactat:

,,Pe frontul de Sud, inamicul ar fi atacat pe întreaga frontieră; la Bazargic inamicul a fost respins; pe restul frontului luptele continuă".

 

Va sa zică avem un front de lupta  care  coincide  cu întreaga frontieră de Sud a  Dobrogei,  și că în tot  lungul  ei  am fost atacați, luptele continuă afară de un singur punct: Sud Bazargic. 

Dar atunci bulgarii trebue să aibă împotriva noastră  400.000 la 500.000 oameni, căci pentru  ca să  atace  peste  tot o frontieră de mai  bine  de  100 km.  trebue  să  admitem  o densitate  de  circa  4  oameni  pe  metru  curent.  Este  comunicatul fructul ușurinței sau al nepriceperei?