Vasile Bianu

28.08.1918

Vasile BianuRăsboiul României Mari

Am cetiti numărul în 23 al Neamului Românesc această poezie de V.Voiculescu, cu adânc înțeles și vrednică de a fi reprodusă aici.

ȚARĂ!

Copiii lacomi te vândură roabă,

Securi străine codrii ți-i doboară,

Spre alte țermuri plutele coboară

A munților salbatecă podoaba.

Și'n timp ce blândă-ti încovoi spinarea,

Pe-a tale sfinte rodnice ogoară,

Pe'ntinse șesuri arse de dogoare

Stăpâni sunt numai jaful și împilarea.