Alexandru Marghiloman

29.08.1918

Alexandru MarghilomanNote politice

Trebue patru ore spre a se descifra scrisoarea Regelui. Ea răspunde mai mult unei comuniăiri a lui Catargi decât scrisoarei mele - Regele face aprecieri tari asupra legei de revizuire, la care sunt silit să räspund foarte aspru. Mențiu demisiunea mea adaog o criticä severä, asupra intrigilor dela Curte. Scrisoarea mea pleacă la 8 seara.

Interpelarea lui Gerota asupra ambulantelor«Regina Maria» și asupra spitalului Coțofenești.Intorc în mod destul de fericit chestiunea și discuția se sfârseste cu o bună impresie.