Alexandru Marghiloman

30.08.1918

Alexandru MarghilomanNote politice

Dis de dimineață mi se comunică că Regele pleacă dela Bicaz seara la 6 și va fi între 9-10 la Iași. Din altă parte știu că Wopicka și atașatul militar sunt la masă la M.S.

La ora 1 sosește o telegramă foarte grabnică a Regelui. A semnat. El scrie: «Astfel fac din nou cel mai cald apel la sentimentele dv. de devotament către Coroană, de care nu mă îndoesc, pentru a vă ruga a nu mă lipsi de concursul dv. mai necesar ca oricând în grelele împrejurari de astăzi.

Colonelul Stârcea vine sä  sä, protesteze în cei mai buni termeni în numele său, al lui Cezărescu și Țenescu, contra imputări că Casa Regelui ar fi contra guvernului. La început pusese și pe Rămniceanu, dar apoi, cu prudență l'au lăsat deoparte...

La 10 sunt chemat de Rege, care sosise atunci. Convorbire de un ceas, sinceră, deschisă.În fond el nu și-a dat seama de însemnătatea actului său. Râmniceanu nu e consultat decât în chestiuni militare; de aceea «este pe lângă mine». întreb de ce se fac imprudențe ca aceia de a primi pe de Flers, de a vedea la Rosnov pe Saint-Aulaire, de a fi întovărășit de Boyle. Totul se știe, și ca dovadă, Germanii cer acum retrimiterea lui Boyle. Regele mărturisește că a dorit vizita lui de Flers (Doamnele dela Curte s'au însărcinat cu aceasta), dar că ideia cu Boyle avut-o Regina; acesta a fost în trăsura Reginei,nu într-a sa.