Alexandru Marghiloman

31.08.1918

Alexandru MarghilomanNote politice

La 11 jum. la Rege, care-mi spune: -Sunt acuzat că sunt supus la influențe; nu e adevărat. - Eu: Cu atât mai bine, Sire, M.V.sunteți totul,n'ar trebui nici odată ca să se înerce ceva asupra hotărârei sale. - El: Se învinoväțește mai întâi... - Eu: Regina. - El: S'a spus chiar că Regina m'a făcut să hotărăsc chiar războiul; este calomnia răspândită de Carp la Bussche si la Czernin; mi-as pus-o Czernin. - Eu: Din intimii M.V. s'a spus, câteva zile înainte de 14 August, că Regina era ca o femee care a repurtat o mare victorie. - Regele: Cine a spus aceasta? - Eu: Nu pot să o spun. - Regele: Regina,deși are ideiile ei, nu exercită nici o influență politică. A fost acuzat, de asenaenea, și Barbu Stirbey. - Eu: Că servește de unire între M.V. și Brătieni.

Regele: Prin Barbu știu care e starea de spirit a acestora, întru aceasta îmi servește. N'an făcut niciodata vre-o comunicare lui Brătianu. Cât despre d-ta, trebue să știi că Barbu e avocatul d-tale pel ângă Regina. Dar ce voiesc Germanii -  Eu: Ca România să nu se schimbe iarăși. - Regele: Ei voiesc mai ales, să se atingă de armată...