Crucea „Meritul Sanitar”

Crucea „Meritul Sanitar”

Crucea „Meritul Sanitar” este o decorație inițial civilă instituită de regele Carol I prin Decretul Regal 6471 din 25 noiembrie 1913 care se acordă persoanelor cari se vor fi distins prin fapte, donațiuni, scrieri sau alte lucrări, cari contribuesc la îmbunătățirea stării sanitare a țării, precum și funcționarilor sanitari sau altora, cari se vor fi distins prin serviciile lor în interesul general sanitar. În decursul Primului Război Mondial decorația capătă și un caracter militar.

Crucea era inițial numai o distincție civilă, creată pentru recompensarea personalului sanitar care contribuise la combatera epidemiei de holeră din timpul celui de-al Doilea Război Balcanic (1913).Prin Decretul Regal 615 din 21 iulie 1917 distincția devine mixtă, civilă și militară, definindu-se semnele de război: o coroană de formă ovală, compusă din două jerbe: una din frunze de stejar și cealtă din frunze de laur cu dimensiune de 35 / 30 mm fixată pe panglică